Vendfox Logo

telefon: 076 275 77 64
epost: info@vendfox.com

Så skapar vi
kostnadseffektiva IT-lösningar

  • 18 augusti 2023
  • Vendfox

Vendfox erbjuder kostnadseffektiva IT-lösningar av hög kvalitet. Vi bjuder alltid på en gratis konsultation och diskuterar gärna dina idéer kring IT-lösningar.

Vendfox använder en agil metodik för att leda projekt. Det betyder att vi bryter ner stora projekt i mindre beståndsdelar och jobbar iterativt för att skapa vår IT-lösningar. Det gör oss flexibla samtidigt som vi kan jobba snabbare och minimerar risker.

Vendfox jobbar agiltVendfox använder agila metoder för att utveckla mjukvara effektivt

Bryt ner projekten i sprintar

Istället för att se projekt som stora monoliter så bestämmer vi de övergripande målen och jobbar istället i sprintar på två veckor. Efter varje sprint så utvärderar vi och planerar inför nästa sprint. Målet är att vi ska kunna leverera något nytt till kunden varje vecka. För oss är tät kundkontakt viktigt och vi vill gärna att kunden är med och utvärderar och planerar sprintarna. Genom regelbunden kontakt och planering så kan vi minimera riskerna för fel och dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter för att bygga den bästa möjliga lösningen.

Den agila metodiken har seglat upp som standarden för hur de bästa IT-företagen jobbar. Fel upptäcks tidigt vilket minskar risken för att tid slösas vilket sparar pengar. Att regelbundet utvärdera arbetet och att jobba med att förbättra processen inför nästa sprint hjälper team att förbättra sig.

Vi rekryterar utvecklare internationellt för att hitta rätt talanger

Genom att rekrytera internationellt och tack vare vårt omfattande kontaktnät i Indien kan vi hitta just de utvecklare ni behöver. Vi har en stor pool av utvecklare som vi har jobbat med och litar på. Därmed kan vi erbjuda mindre företag en teknisk kompetens som oftast är reserverad för storföretag eftersom vi kan plocka in nyckelpersoner med spetskompetens även för mindre kunder.

Vendfox kan bistå med rätt kompetens till ett konkurrenskraftigt pris. kontakta oss för att diskutera dina behov av IT-lösningar. Vi bjuder alltid på gratis konsultationer.