Vendfox Logo

telefon: 076 275 77 64
epost: info@vendfox.com

Projektledning

Fokusera på det du är bra på, låt oss sköta dina IT-projekt.

Vendfox UI development

Projektledning kräver erfarenhet.

De flesta skulle inte låta någon med noll erfarenhet leda bygget av ett hus men skulle låta designen och projektledningen av ett komplext IT-system skötas av någon utan erfarenhet. Det är många utvecklingsprojekt som har misslyckats, gått över budget eller inte levt upp till förväntningarna. Ofta beror detta på dålig projektledning och dåliga upphandlingar snarare än att projektet var ogörbart.

En hemsida eller app kan verka enkel att utveckla men vara svår och en komplex e-handelslösning kan verka svår men vara enkel att utveckla.

Så ser vi till att ert IT-projekt lyckas

Efter att ha jobbat många år inom konsultbranschen och deltagit i många projekt så vet vi vad som fungerar. Vi jobbar med agila metoder vilket innebär att vi låter projekten växa fram stegvis. Istället för att bygga allt på ett bräde med ett enda stort projekt så bryter vi ner projektet i delprojekt (sprintar). Efter varje sprint så utvärderar vi och justerar kravspecifikationen. Målet är att upptäcka problem tidigt, hitta sätt att förbättra produkten och se till att det som byggs är den bästa lösningen för kunden. Det är oftast slöseri att bygga en stor komplex lösning från start. Istället är det bättre att bygga en billigare och enklare lösning som snabbt kan komma ut och testas med riktiga användare. Denna första version ska samtidigt vara enkel att bygga vidare på och utöka till den färdiga produkten.

Oavsett om ni vill att vi ska leda och utveckla er nya nya IT-system eller om ni vill ha hjälp med en upphandling kan vi bistå. Undvik att hamna i fällorna och se till att er nya webbshop, hemsida eller app lever upp till förväntningarna.

Bra Projektledning:

  • gör att ni kommer igång snabbare.
  • minskar slöseri och risken att saker måste göras om.
  • gör beställaren nöjdare.
  • ökar kvalitén och minimerar buggar.
  • ser till att det ni får är det som bäst passar era behov.
  • skapar bra långsiktiga relationer mellan beställaren och kunden.

Kontakta oss för en konsultation kring hur ni bäst ska leda ert nästa mjukvaruprojekt.