Vendfox Logo

telefon: 076 275 77 64
epost: info@vendfox.com

Plugins

Vi hjälper webbyråer möta kundernas behov

Vendfox UI development

Behöver er webbyrå mer kapacitet?

Vi på Vendfox sammarbetar gärna med andra byråer. Flera av våra bästa projekt har varit tillsammans med andra. Ofta har kunder komplexa behov och ni behöver många olika kompetenser för att leverera. Vi bistår gärna inom våra expertområden och ser till att era kunders behov tillgodoses.

Våran expertkompetens ligger inom programmering, systemutveckling och e-handel. Vi kan bygga lösningar som kan integreras med era lösningar och skapar de produkter era kunder efterfrågar.

Underleverantör eller white label

Vi kan antingen ta över projektet och bygga det helt åt era kunder eller bara bygga en delkomponent. Med fasta priser så blir det lätt för er att sälja våra tjänster vidare eller räkna in dem i budgeten för ett större webbutvecklingsprojekt.

Oavsett om det är wordpress-plugins, e-handel till en existerande hemsida eller en sida ni vill ha som app så kan vi bistå era kunder. Med ett ramavtal kan processen effektiviseras och priserna kan pressas ytterligare.

Det kan vi bland annat göra för er webbyrå:

  • Bredda ert utbud med backend utveckling utöver vad ni kan göra inhouse.
  • Se till att era kunder lyckas med e-handel genom att ta in vår expertis på området.
  • Se till att era kunder inte behöver vänta, vi har förmågan att skala snabbt och ta nya uppdrag.
  • Skapa de wordpress-plugins din kund efterfrågar. Vi utvecklar och modifierar wordpress-plugins.
  • Integrera olika system och bygga ihop större system.

Kontakta oss för en samtal om hur vi kan samarbeta kring webb och apputveckling.