Vendfox Logo

telefon: 076 275 77 64
epost: info@vendfox.com

Appar

Ta ditt företag till nästa nivå med en egen app

Service Images

Därför gynnas ni av en egen app

Folk använder idag mobilen mer än de använder datorn. Att ha ett bra stöd för mobila användare är idag grundläggande för att nå ut till vissa målgrupper. Vi bygger appar både för Android och iOS.

  • Appen kan underlätta ert interna arbete - t.ex. utveckla en app för era anställda.
  • Appen kan öka era målgruppers lojalitet.
  • Ge era mobila användare funktioner som annars inte vore möjliga.

Tillsammans med er hemsida och andra IT-system så blir er app en naturlig del av ert digital ekosystem. Appen kan baseras på er redan existerande kodbas och integreras med era nuvarande lösningar.

Återanvänd kodbasen på flera plattformar

Ni behöver inte återupfinna hjulet. Er hemsida, iOS-app eller Android-app kan till stora delar använda samma kod. På så sätt kan utvecklingen gå betydligt snabbare och priset kan bli betydligt lägre. Ändringar behöver bara göras en gång för att alla plattformar ska uppdateras.

Behöver ni maximera prestandan så kan vi bygga appar optimerade för varje plattform. Med bred kompetens och möjligheten att ta in nischad expertis till era projekt så kan vi hjälpa er att designa den app-lösning som passar ert företag bäst.

Apputveckling med Vendfox

Kontakta oss för en konsultation kring hur ni kan utveckla er app eller webbplattform.